Gemaal Hillekade

Details

Een pompgemaal, ontworpen door Adviesburo Docter, gerealiseerd in het kader van het Veenweidepact, in het gebied Krimpenerwaard. Dit project moet er voor zorgen dat de bodemdaling wordt tegengegaan. Het is een van de zestig waterstaatkundige werken.

Diversen
Diversen
M.J. Oomen B.V.
Ouderkerk a/d IJssel