Diversen

Van een bij- of afbouw, een woonhuis, laadkuilen, WKK gebouwen of fundering t.b.v. uw Warmte Opslag Tank (WOT) tot pompgemalen t.b.v. diverse waterschappen. Ook hierin heeft Planubouw 2.0 de nodige ervaring en expertise opgebouwd.

Wandelbos

FB Process Equipment

Gemaal Deil

Gemaal Stompwijk

Gemaal Hillekade

MBR Hybride waterzuivering

Tomatenkwekerij Hoogebrugge

Woonhuis Van der Have

Woonhuis familie Beerens